บอกเล่าข่าวสารเกี่ยวกับอีเว้นท์
กรุณารับคูปองกาแฟสตาร์บัคส์ จำนวนคนที่ได้รับการคัดเลือกเดือนละ 50คน (ปิดรับสมัคร ตามลำดับคิว) 
คุณสมบัติการเข้าร่วมเฉพาะชาวต่างชาติในเกาหลีเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้
ระยะเวลาเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 ของทุกเดือน จนถึง 50 คนแรกครบ
ประกาศผู้ชนะ2022.4.26
ส่งคูปองมือถือ
2022. 4. 27
  Misson โปรดโปรโมตกิจกรรมบน SNS ส่วนตัวของคุณและลงทะเบียน URL ของโพสต์

อีเว้นท์ของ เฟรนด์ชิพวีค อินชอน ดำเนินการเพื่อมอบสิทธิประโยชน์จำนวนมาก 


ให้กับในคนต่างประเทศที่มาเกาหลีแล้วมาท่องเที่ยวที่อินชอน


เมื่อส่งข่าวสารให้กับคนรอบข้างแล้ว กรุณารับคูปองกาแฟผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย


STEP 03


หลังจากการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามการชี้นำแล้ว ให้ส่งคูปองทางออนไลน์ได้ 


การแจ้งเตือนข้อความส่วนบุคคล

ข่้อควรระวัง 


1. จะต้องมีการบันทึกหน้าลิงค์ URL  ที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง SNS ส่วนตัว หรือผ่านทางเว็บบอร์ดต่างๆ 


2. มีผู้เข้าร่วมถึง 50 คน ลิ้งค์ URL ที่บันทึกไว้ จะปิดตัวลงอัตโนมัติ 


3. ข่าวสารอีเว้นทร์ที่ถูกบันทึกโดยบัญชีหรือแว็บบอร์ดของคนเกาหลี จะไม่ถูกยอมรับ 


4. ชื่อ ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ ถ้าข้อมูลแตกต่างกัน การจัดส่งคูปองทางออนไลน์อาจมีปัญหาได้

บอกเล่าข่าวสารเกี่ยวกับอีเว้นท์
กรุณารับคูปองกาแฟสตาร์บัคส์

จำนวนคนที่ได้รับการคัดเลือก

เดือนละ 50คน (ปิดรับสมัคร ตามลำดับคิว) 
   คุณสมบัติการเข้าร่วมเฉพาะชาวต่างชาติในเกาหลีเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้
  ระยะเวลาเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 ของทุกเดือน จนถึง 50 คนแรกครบ
  ประกาศผู้ชนะ 2022.4.26
   ส่งคูปองมือถือ2022. 4. 27
   Missonโปรดโปรโมตกิจกรรมบน SNS ส่วนตัวของคุณและลงทะเบียน URL ของโพสต์
This form has expired. Contact site admin for more information.

Response period: 24 Apr 2022 Until

--
■ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการจัดการการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
1. คู่มือการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครรางวัลเพื่อยืนยันผู้ชนะกิจกรรมและส่งรางวัล เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้สมัคร และข้อมูลที่เรารวบรวมจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: การยืนยันผู้ชนะกิจกรรมและการส่งของรางวัล
※ หากคุณไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการส่งรางวัลกิจกรรม เช่น ชื่อผู้สมัครและข้อมูลติดต่อ โปรดเข้าใจว่าคุณจะถูกแยกออกจากกระบวนการคัดเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมจะถูกทำลายโดยอัตโนมัติภายในหนึ่งเดือนหลังจากส่งของขวัญจากกิจกรรม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฝากขายของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปดังนี้เพื่อยืนยันการชนะกิจกรรมและส่งของรางวัล
บริษัทผู้รับมอบ: 3J Solution
① รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย
①- การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งรางวัลกิจกรรม (ชื่อผู้สมัคร ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ)
- หากผู้สมัครประสงค์ เขาหรือเธอสามารถเพิกถอนความยินยอมในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้กับบริษัทได้ตลอดเวลา และการเพิกถอนประกอบด้วยการลบข้อมูล
ฉันตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

อีเว้นท์ของ เฟรนด์ชิพวีค อินชอน ดำเนินการเพื่อมอบสิทธิประโยชน์จำนวนมาก 


ให้กับในคนต่างประเทศที่มาเกาหลีแล้วมาท่องเที่ยวที่อินชอน


เมื่อส่งข่าวสารให้กับคนรอบข้างแล้ว กรุณารับคูปองกาแฟผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย


ข่้อควรระวัง 


1. จะต้องมีการบันทึกหน้าลิงค์ URL  ที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง SNS ส่วนตัว หรือผ่านทางเว็บบอร์ดต่างๆ 

2. มีผู้เข้าร่วมถึง 50 คน ลิ้งค์ URL ที่บันทึกไว้ จะปิดตัวลงอัตโนมัติ 

3. ข่าวสารอีเว้นทร์ที่ถูกบันทึกโดยบัญชีหรือแว็บบอร์ดของคนเกาหลี จะไม่ถูกยอมรับ 

4. ชื่อ ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ ถ้าข้อมูลแตกต่างกัน การจัดส่งคูปองทางออนไลน์อาจมีปัญหาได้

This form has expired. Contact site admin for more information.

Response period: 24 Apr 2022 Until

--
■ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการจัดการการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
1. คู่มือการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครรางวัลเพื่อยืนยันผู้ชนะกิจกรรมและส่งรางวัล เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้สมัคร และข้อมูลที่เรารวบรวมจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: การยืนยันผู้ชนะกิจกรรมและการส่งของรางวัล
※ หากคุณไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการส่งรางวัลกิจกรรม เช่น ชื่อผู้สมัครและข้อมูลติดต่อ โปรดเข้าใจว่าคุณจะถูกแยกออกจากกระบวนการคัดเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมจะถูกทำลายโดยอัตโนมัติภายในหนึ่งเดือนหลังจากส่งของขวัญจากกิจกรรม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฝากขายของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปดังนี้เพื่อยืนยันการชนะกิจกรรมและส่งของรางวัล
บริษัทผู้รับมอบ: 3J Solution
① รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย
①- การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งรางวัลกิจกรรม (ชื่อผู้สมัคร ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ)
- หากผู้สมัครประสงค์ เขาหรือเธอสามารถเพิกถอนความยินยอมในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้กับบริษัทได้ตลอดเวลา และการเพิกถอนประกอบด้วยการลบข้อมูล
ฉันตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล