สถานที่พักผ่อน นั่งสมาธิ ดงกุก
สมาธิ เจริญภาวนา 

ราคาขายปกติ

₩30,000원

ส่วนลดโปรโมชั่น : สิ้นสุด

  โปรโมชั่นสงกรานต์สิ้นสุดแล้ว


เนื่องในโอกาส "สงกรานต์" เมืองอินชอนได้เตรียมสิทธิพิเศษสำหรับคนไทยไว้

โปรดแสดงหน้าจอนี้เมื่อคุณเยี่ยมชมศูนย์ประสบการณ์ระหว่างปี 2022.4.13 ~ 4.24

หากคุณเป็นคนไทย คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ


-  แถมประโยชน์  -

โปรดตรวจสอบสัญชาติของคุณที่ร้าน. 

ฉันจะให้ของที่ระลึกจากอินชอน

ข้อมูลพื้นฐาน
ช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้า
2022.4.15. ~ 10.23.
ช่วงเวลาที่ลดราคา 2022.04.13 ~ 2022.04.24
ช่่วงเวลาทำการ 09:00~18:00
วันหยุดทำการ วันอาทิตย์
ตำแหน่งที่ตั้ง 27 บอนกิล  ถนนเยซุลโร 20 เขตยอนซูเมืองอินชอน
โทรศัพท์รับคำปรึกษา 032-816-7890
อีเมล์รับคำปรึกษา donggukmc@naver.com
เว็บไซต์อ้างอิง 
http://www.donggukmc.kr

Key Point
สถานที่พักผ่อน นั่งสมาธิ ดงกุก 

[ประสบการณ์]  รับประทานอาหารวีแกนและการทำสมาธิ สถานที่ที่กลมกลืนระหว่างพลังงานอาหารและการดื่มชา


[การตระหนักรู้] สถานที่ที่จะมีประสบการณ์ที่จะทำสมาธิจดจ่อในการสำรวจ ค้นพบตนเอง 


[การรักษา] สถานที่เยียวยาจิตใจ เติมเต็มพลังงานบวก รักษาความเจ็บปวดภายใน    


# โปรแกรมการนั่งสมาธิ 

1. การนั่งสมาธิเพื่อการปลดวาง (1 ชั่วโมง) ดูแลจิตใจที่เคยโกรธ ไม่สบายใจ เศร้าหมอง ขุ่นเคือง


2. นั่งสมาธิเพื่อการรักษา ผ่อนคลาย(1 ชั่วโมง) ช่วงเวลาแห่งการรักษาร่างกายและจิตใจ พักผ่อนอย่างลึ้งซึ่ง ปล่อยวางความคิด 


3. การทำสมาธิจักระ (1 ชั่วโมง) รู้จักพลังงานจักระที่เป็นศูนย์กลางของร่างกายเรา มีชั่วเวลาแห่งประสบการณ์ความกลมกลืนระหว่างจิตใจและร่างกาย    


อาหารสุขภาพ(มื้อเที่ยง) + นั่งสมาธิ(1 ชั่วโมง) 40,000 วอน(ราคาที่ลดแล้ว)

รับประทานอาหารสุขภาพกับผักที่ปลูกในพื้นที, โปรแกรมการนั่งสมาธิเพื่อการรักษาและการผ่อนคลายต้องจองก่อนล่วงหน้า


สถานที่พักผ่อน นั่งสมาธิ ดงกุก

 สมาธิ เจริญภาวนา 

ราคาขายปกติ

₩30,000원

ส่วนลดโปรโมชั่น : สิ้นสุด

  โปรโมชั่นสงกรานต์สิ้นสุดแล้ว


เนื่องในโอกาส "สงกรานต์" เมืองอินชอนได้เตรียมสิทธิพิเศษสำหรับคนไทยไว้.  โปรดแสดงหน้าจอนี้เมื่อคุณเยี่ยมชมศูนย์ประสบการณ์ระหว่างปี 2022.4.13 ~ 4.24


หากคุณเป็นคนไทย คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ

โปรดตรวจสอบสัญชาติของคุณที่ร้าน. 

ฉันจะให้ของที่ระลึกจากอินชอน


ข้อมูลพื้นฐาน
ช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้า
2022.4.15. ~ 10.23.
ช่วงเวลาที่ลดราคา 2022.04.13~2022.04.24
ช่่วงเวลาทำการ 09:00~18:00
วันหยุดทำการ วันอาทิตย์
ตำแหน่งที่ตั้ง 27 บอนกิล  ถนนเยซุลโร 20 เขตยอนซูเมืองอินชอน
โทรศัพท์รับคำปรึกษา 032-816-7890
อีเมล์รับคำปรึกษา donggukmc@naver.com
เว็บไซต์อ้างอิง 
http://www.donggukmc.kr
Key Point

สถานที่พักผ่อน นั่งสมาธิ ดงกุก 

[ประสบการณ์]  รับประทานอาหารวีแกนและการทำสมาธิ สถานที่ที่กลมกลืนระหว่างพลังงานอาหารและการดื่มชา


[การตระหนักรู้] สถานที่ที่จะมีประสบการณ์ที่จะทำสมาธิจดจ่อในการสำรวจ ค้นพบตนเอง


[การรักษา] สถานที่เยียวยาจิตใจ เติมเต็มพลังงานบวก รักษาความเจ็บปวดภายใน    


# โปรแกรมการนั่งสมาธิ 

1. การนั่งสมาธิเพื่อการปลดวาง (1 ชั่วโมง) ดูแลจิตใจที่เคยโกรธ ไม่สบายใจ เศร้าหมอง ขุ่นเคือง


2. นั่งสมาธิเพื่อการรักษา ผ่อนคลาย(1 ชั่วโมง) ช่วงเวลาแห่งการรักษาร่างกายและจิตใจ พักผ่อนอย่างลึ้งซึ่ง ปล่อยวางความคิด 


3. การทำสมาธิจักระ (1 ชั่วโมง) รู้จักพลังงานจักระที่เป็นศูนย์กลางของร่างกายเรา มีชั่วเวลาแห่งประสบการณ์ความกลมกลืนระหว่างจิตใจและร่างกาย    


อาหารสุขภาพ(มื้อเที่ยง) + นั่งสมาธิ(1 ชั่วโมง) 40,000 วอน(ราคาที่ลดแล้ว) 


รับประทานอาหารสุขภาพกับผักที่ปลูกในพื้นที, โปรแกรมการนั่งสมาธิเพื่อการรักษาและการผ่อนคลายต้องจองก่อนล่วงหน้า